Кирека отвън

Кирека отвътре

Кирека през зимата

Местността около Кирека